Micro-credentials; wat zijn het en wat kan Moodle ermee?

  • Moodle tips
  • >
  • Micro-credentials; wat zijn het en wat kan Moodle ermee?

Wat zijn micro-credentials?

Ik hoor je al denken; “Zijn micro-credentials weer een nieuwe trend in de educatieve wereld?” Ja en nee. Laten we beginnen met wat micro-credentials zijn. Er is nog geen alom geaccepteerde definitie maar in de kern komt het erop neer dat een micro-credential een erkend bewijs is van een behaald leerresultaat op basis van transparante normen en eisen na een beoordeling. Met microcredentialing wordt het onderwijs opgeknipt in kleinere eenheden die afzonderlijk worden gecertificeerd. Vooral voor werkende studenten is het aantrekkelijk als ze delen van een opleiding kunnen volgen die een zelfstandige en toegevoegde waarde hebben. Daarnaast biedt het mogelijkheden om een student die bijvoorbeeld een MOOC afrondt (met erkend bewijs) studiepunten toe te kennen of bepaalde vrijstellingen te geven.

Micro-credentials kunnen een enorme boost geven aan een flexibeler onderwijsaanbod en een Leven Lang Ontwikkelen / Permanente-educatie. Deze ontwikkeling wordt op Europees niveau ook besproken en ook in Nederland.

Badges

Vaak worden badges in dezelfde adem genoemd als micro-credentials. Badges zijn digitale insignes die worden weergegeven als pictogrammen of iconen op een webpagina. Deze icoontjes laten zien dat iemand bepaalde kennis heeft opgedaan of bepaalde vaardigheden beheerst. Mensen die een cursus succesvol afronden en een badge behalen kunnen deze tonen op hun website of sociale media, zoals LinkedIn.

Belangrijk om te weten is dat een badge niet alleen een afbeelding is maar ook informatie bevat over de gevolgde opleiding of cursus. Een behaalde micro-credential kan dus in de vorm van een badge getoond worden.

Om te zorgen dat iedereen op dezelfde manier badges uitgeeft heeft IMS Global een internationale standaard opgezet genaamd Open Badges. IMS Global is bekend van de andere leerstandaarden zoals SCORM en LTI.

Drie groepen

Er zijn drie groepen belanghebbenden bij het concept van badges.

  1. de badgehouder (de student) die een badge verkrijgt als hij een competentie heeft aangetoond
  2. de badge-uitgever (meestal onderwijsinstelling) die de badges maakt, toekent en uitgeeft en verantwoordelijk is voor de echtheid en de kwaliteit ervan
  3. de raadpleger (werkgevers of onderwijsinstellingen) die badges inhoudelijk beoordeelt, verifieert en er een waarde aan toekent. Een raadpleger kan op basis van badges studiepunten of vrijstellingen toekennen of iemand een bepaalde functie of promotie geven.

Open Badges in Moodle

Het zal geen verrassing zijn dat open badges al jarenlang in Moodle aanwezig zijn. In mei 2013 werd deze functionaliteit al geïmplementeerd in Moodle. In de documentatie van Moodle kan je precies lezen hoe je badges kan instellen en toekennen aan deelnemers. Een gebruiker zijn badges publiceren voor de buitenwereld en heeft daar een zogenaamde Backpack (externe site voor registraties badges) voor nodig. Badgr.io is zo’n site waarmee vanuit Moodle gekoppeld kan worden. Bedenk wel dat de gebruiker bepaalt welke site hij gebruikt om zijn badges te publiceren.

Badges op de profielpagina van Moodle

Whitepaper SURF

Wil je meer lezen over micro-credentials en badges? SURF heeft een uitgebreide whitepaper (pdf) geschreven over allerlei facetten.

Blijf op de hoogte

Vul je e-mailadres in en lees als eerste onze blogs over Moodle.

Voeg je bij 1.856 andere abonnees
Hand click
Nieuws en tips over Moodle

Ontvang van elke blog die wij schrijven een notificatie op je e-mailadres, zodat je goed op de hoogte blijft over Moodle.
Afmelden is altijd mogelijk.

Voeg je bij 1.856 andere abonnees