Onze Certificeringen

Vertrouwen is goed, controle is beter. Daarom laat Avetica zich certificeren zodat jij meer rust hebt.

Moodle Premium Partner

Avetica, Premium Moodle Partner in Nederland en België.

Award Workplace Contributor

Partner Award Badges 2023 - Moodle Workplace Contributor of the Year

ISO 9001

Moodle ISO 9001

ISO 27001

Moodle ISO 27001

ISAE 3000

Moodle ISAE 3000 AVG

Moodle Premium Partner

Avetica is officieel gecertificeerd Moodle Premium Partner van Moodle Pty Ltd Australië. Om partner te worden moet je als organisatie voldoen aan strenge criteria, zowel technisch, functioneel en  onderwijskundig. Deze expertise moet ook aantoonbaar zijn. Avetica is binnen zes weken na aanvraag glansrijk gecertificeerd als Moodle Premium Partner.

Beeld gecertificeerd Moodle Partner 2022

ISO 27001

Wij hebben informatiebeveiliging binnen de gehele bedrijfsvoering doorgevoerd en zijn daarvoor ISO 27001 gecertificeerd. Dit geeft onze relaties de zekerheid dat er op zeer verantwoorde wijze met hun data wordt omgegaan, volgens strikte richtlijnen. Avetica beschikt over een informatiebeveiligingsbeleid waarin regels en stappen gedefinieerd zijn. Hiermee wordt uiting gegeven aan de beleidsregels om onze medewerkers concrete handvatten te geven om veilig met informatie van onze relaties en de interne organisatie om te gaan.

Jaarlijks wordt Avetica extern ge-audit door een onafhankelijke auditor. Bij deze audit wordt gecontroleerd of Avetica nog steeds voldoet aan de eisen die vanuit de certificeringen worden gesteld aan informatiebeveiliging.

ISAE 3000 type II rapportage​

Hoe toon je over langere tijd aan dat alle maatregelen die je neemt om persoonsgegevens te beschermen ook effectief zijn? Als Avetica onderkennen we het belang van de interne beheersingsmaatregelen die wij in het kader van onze dienstverlening hebben opgezet en geïmplementeerd. Daarom is een Service Organisatie Control rapport opgesteld die door onze onafhankelijke IT-auditor (RE) wordt gecontroleerd. Deze ISAE-3000 rapportage verschaft het management en de Functionaris Gegevensbescherming (of Data Protection Officer) van onze klanten inzicht in de processen van Avetica met als doel om de eigen privacy processen te laten voldoen aan de eisen zoals opgenomen in de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Op aanvraag wordt de ISAE-3000 type II rapportage beschikbaar gesteld zodat onze klanten terugkerende toetsingsprocessen met hun accountants kunnen vereenvoudigen

Hoe is de veiligheid geregeld met Moodle?

ISO 9001

Wij streven continu naar verbetering van onze dienstverlening en leggen de focus op klant- en medewerkerstevredenheid. Vanuit die optiek optimaliseren wij onze processen en systemen. Wij combineren afzonderlijke werkzaamheden in doorlopende processen en leveren op deze manier consistente kwaliteit. Ons kwaliteitsmanagementsysteem op basis van ISO 9001 verbetert continu onze efficiency, beperkt eventuele verspilling en verbetert onze dienstverlening. Periodieke audits houden ons alert en staan ervoor garant dat ons kwaliteitsmanagementsysteem op peil is en blijft.

Recente blogs over onze certificeringen

Hand click
Nieuws en tips over Moodle

Ontvang van elke blog die wij schrijven een notificatie op je e-mailadres, zodat je goed op de hoogte blijft over Moodle.
Afmelden is altijd mogelijk.

Voeg je bij 1.888 andere abonnees