Moodle Privacy (3): Leergegevens zijn bijzondere persoonsgegevens?

  • Moodle tips
  • >
  • Moodle Privacy (3): Leergegevens zijn bijzondere persoonsgegevens?

Welke persoonsgegevens verzamelt Moodle? Hierover schreven we al eerder in oktober 2017. In deze blog zoom ik in op bijzondere persoonsgegevens in relatie tot online leren.

Centrale vraag is: zijn leergegevens ook bijzondere persoonsgegevens?

Met leergegevens bedoel ik toetscijfers, reflectieopdrachten, forumdiscussies, feedback van de docent, aantal toetspogingen, etc.

De vraag of leergegevens ook bijzondere persoonsgegevens is lastig te beantwoorden. In ieder geval zijn leergegevens persoonsgegevens, want er wordt een waardering over iemand gegeven. Ook het intelligentiequotiënt (IQ) geeft een waardering over een persoon en is daarmee een persoonsgegeven. Maar of leergegevens ook bijzondere persoonsgegevens zijn, daar lopen de meningen uiteen. Bijzondere persoonsgegevens zijn meer gevoelige gegevens zoals iemands ras, godsdienst, seksuele leven, politieke opvatting, gezondheid, lidmaatschap van een vakvereniging en strafrechtelijk gedrag.

In de AVG  is het aantal categorieën bijzondere persoonsgegevens uitgebreid met genetische gegevens en biometrische gegevens. En volgens mij vallen leergegevens hier ook onder. Ik hoop dat de Autoriteit Persoonsgegevens hier snel uitsluitsel over gaat geven.

Bijzondere persoonsgegevens zijn door de wetgever extra beschermd. Dus als leergegevens inderdaad bijzondere persoonsgegevens zijn, dan hebben alle organisaties die (online) leren aanbieden en hun leerlingen/deelnemers volgen, nog een flinke uitdaging om dit goed juridische en organisatorisch geregeld te krijgen.

Blijf op de hoogte

Vul je e-mailadres in en lees als eerste onze blogs over Moodle.

Voeg je bij 1.856 andere abonnees
Hand click
Nieuws en tips over Moodle

Ontvang van elke blog die wij schrijven een notificatie op je e-mailadres, zodat je goed op de hoogte blijft over Moodle.
Afmelden is altijd mogelijk.

Voeg je bij 1.856 andere abonnees