Avetica, Moodle Premium Partner

Rapportage van Moodle toets met random vragen

Een simpele maar krachtige instelling van de Moodle toets is het husselen van de vragen uit een toets, zodat iedere deelnemer een andere (volgorde van) toetsvragen krijgt. Het opvragen van de rapporten van toetsen die zo ingesteld staan, gaf nog niet een goed beeld voor docenten.

Dan Marsden heeft nu een rapportage ontwikkeld genaamd Random question summary. Hiermee krijg je een overzicht van alle beschikbare toetsvragen en welke vragen aan welke deelnemer zijn gesteld, inclusief de gegeven antwoorden. Ook heb je inzicht hoe vaak een bepaalde toetsvraag is gebruikt in een toets en wat de gemiddelde tijd was van de toetspogingen.

Moodle Random Summary Report

Hand-click.svg

Moodlemoot 2024

Heb jij je al ingeschreven voor hét Moodle event van het jaar?