Centraal Contentbeheer (3): Gedeelde ruimte in Moodle Workplace

  • Moodle tips
  • >
  • Centraal Contentbeheer (3): Gedeelde ruimte in Moodle Workplace

Combinatie van drie aspecten

De laatste blog in deze korte serie over centraal contentbeheer gaat over gedeelde ruimte als onderdeel van multi-tenancy. Deze functionaliteit is overigens alleen beschikbaar in Moodle Workplace. Er zijn drie aspecten die gecombineerd een groot voordeel bieden om je content centraal te beheren en toch maximaal controle te houden over de toegankelijkheid. Ik bespreek eerst kort de drie aspecten en in een praktijkvoorbeeld beschrijf ik hoe deze drie zaken bij elkaar komen.

  1. Programmamanagement
  2. Multi tenancy
  3. Gedeelde ruimte


Ad 1. Programmamanagement

Een programma in Moodle Workplace bestaat uit één of meerdere cursussen waarbij je de volgorde flexibel kan instellen. Je kan meerdere programma’s aanmaken die allemaal uit verschillende cursussen bestaan. Maar één cursus kan ook in meerdere programma’s voorkomen. Als je zorgt dat elke Moodle cursus maar één leereenheid behandelt, dan kan je daarna heel simpel een cursus in meerdere programma’s toevoegen. En toch beheer je de content in die cursus maar op één plek. Lees meer over programmamanagement in Moodle Workplace.

Ad 2. Multi-tenancy

Met multi-tenancy creëer je een ‘Moodle site binnen een Moodle site’. Binnen een tenant kan je als tenantbeheerder alles doen behalve naar een andere tenant gaan. Elke tenant is namelijk gescheiden van andere tenants en toch draait alles binnen één leeromgeving.
Lees meer over multi-tenancy in Moodle Workplace.

Ad 3. Gedeelde ruimte

Er is één bijzondere tenant en dat is de Gedeelde ruimte. In deze tenant zal je geen gebruikers tegenkomen of tenantsbeheerder. In de gedeelde ruimte kom je alleen programma’s en certificeringstrajecten tegen die gedeeld worden over alle tenants heen. Als sitebeheerder maak je een programma aan in de gedeelde ruimte en deze is gelijk beschikbaar in alle tenants. Een wijziging die je doorvoert in het gedeelde programma of een wijziging in de content van een cursus die in het programma hangt, is gelijk zichtbaar voor alle gebruikers.

Praktijkvoorbeeld

Stel dat je een uitgever bent van online leermodules. Je hebt ondertussen meerdere scholen als klant die allemaal een eigen tenant hebben gekregen zodat een docent van de ene school nooit de leerlingen kan zien van een andere school. Elke cursus in Moodle is één leermodule. Voor een nieuwe leerlijn wil je gebruik maken van bestaande en nieuwe cursussen. Je gaat naar de tenant ‘Gedeelde ruimte’ en voegt een programma toe. Daarna selecteer je de cursussen en voeg je deze toe aan het programma. Je bepaalt de volgorde en eventueel nog een fasering.
Met een testgebruiker controleer je in een test-tenant of alles werkt zoals bedacht. Je hoeft nu alleen nog maar jouw klanten te informeren.

Een paar maanden later breng je een verbeteringen aan in de Moodle cursussen naar aanleiding van feedback van je klanten. Deze verbeteringen zijn gelijk zichtbaar voor alle docenten en leerlingen.

Blijf op de hoogte

Vul je e-mailadres in en lees als eerste onze blogs over Moodle.

Voeg je bij 1.868 andere abonnees
Hand click
Nieuws en tips over Moodle

Ontvang van elke blog die wij schrijven een notificatie op je e-mailadres, zodat je goed op de hoogte blijft over Moodle.
Afmelden is altijd mogelijk.

Voeg je bij 1.868 andere abonnees