Onze Klanten

Klanten van Avetica

Avetica heeft haar klanten in Nederland en België. Ons klantenbestand is divers en daardoor beschikken wij over veel expertise hoe leermanagementsystemen geïmplementeerd moet worden binnen diverse organisaties. Hoewel elke branche specifieke kenmerken heeft, is de wijze van online leren en implementeren grotendeels hetzelfde.

Bedrijfsleven

 • KLM
 • UWV, Academie WERKbedrijf
 • PLUS Retail
 • GGD GHOR
 • Fujifilm Europe
 • GVB Amsterdam
 • BDO Accountants & Adviseurs
 • Bakker Bart (Bart’s Retail)
 • Banco Santander
 • Précon Consulting Group B.V.
 • Twynstra Gudde

Overheid & non-profit

 • European Parliament
 • VluchtelingenWerk Nederland
 • Dierenbescherming
 • Rutgers Kenniscentrum
 • Stichting Koninklijke Kentalis
 • Stichting Voedingscentrum Nederland
 • Stichting Movisie
 • Gemeente Amsterdam
 • Gemeente ‘s-Hertogenbosch
 • Departement van Onderwijs & Vorming (Toll-net.be)
 • Instituut voor Gerechtelijke Opleidingen (Brussel)

Onderwijs

 • Hogeschool Inholland
 • Hogeschool Rotterdam
 • Fontys Hogeschool
 • CVO Groeipunt, Vlaanderen
 • CVO Vitant, Antwerpen
 • Uitgeverij Zwijsen
 • Uitgeverij Tumult
 • SOMT University B.V.
 • Universiteit Utrecht
 • MBO Amersfoort / School voor Techniek
 • Artesis Plantijn Hogeschool

Gezondheidszorg

 • VUmc Academie
 • Federatie Medische Specialisten
 • KNMP Apothekersorganisatie
 • Instituut voor Verantwoord Medicijngebruik (IVM)
 • Academie voor Ambulancezorg
 • Ambulance Amsterdam
 • SHO Centra voor medische diagnostiek
 • Stichting ALSG Nederland
 • European Centre for Clinical Research Training
 • Pie Medical Imaging
 • Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL)

Opleidingsinstituten

 • Rino Groep, Utrecht
 • Rino Amsterdam
 • Cure & Care Development
 • Euroforum / SBO
 • International Knowledge & Networking
 • BLCC
 • The Berlitz Schools of Languages of Benelux
 • Tutorial Opleidingen en Advies B.V.
 • Social Learning Exchange B.V.
 • Europees Instituut de Baak B.V.
 • Maastricht School of Management (MSM)

Aanbieders van online content

 • Edutrainers
 • Privacy op School
 • WFTvragenbank
 • Colours+
 • Dutch Drone Academy
 • WTOL-academy
 • Centre for Safety and Development
 • Stichting Veiligvoedsel.nl
 • Spuitlicentie.nl