ANWB Streetwise: Verkeerslessen voor basisscholen in een leeromgeving met Moodle Workplace

  • >
  • Case studies
  • >
  • ANWB Streetwise: Verkeerslessen voor basisscholen in een leeromgeving met Moodle Workplace

Met welke vraag kwam de klant bij Avetica?

ANWB Streetwise is een bestaand verkeerseducatieprogramma voor praktijklessen op de basisschool. Vanuit innovatie ontstond het idee om het bestaande programma uit te breiden met een digitaal lesprogramma dat door basisscholen zelf gegeven kan worden. De ANWB zocht naar een flexibel leermanagementsysteem (LMS) dat aan een aantal belangrijke eisen voldeed. Ten eerste wilden ze zelf koppelingen met andere systemen kunnen maken, zodat ze hun leeromgeving eenvoudig konden integreren met hun bestaande infrastructuur. Ook moest het eenvoudig zijn om leerinhoud toe te voegen, zodat ze hun cursussen snel en efficiënt konden updaten en uitbreiden. En ze wilden uitstekende klantenservice die ze op hun andere websites bieden, kunnen blijven garanderen. Tot slot moest de LMS-leverancier aantoonbare ervaring hebben met soortgelijke organisaties als klant, zodat ze zeker wisten dat ze met een betrouwbare partner samenwerkten.

Na een uitgebreide zoektocht heeft de ANWB met Moodle Workplace een LMS gevonden dat aan al hun eisen voldoet. Met dit nieuwe systeem kunnen ze leerkrachten en leerlingen de best mogelijke leerervaring bieden.

Over ANWB

De ANWB is met 5  miljoen leden de grootste vereniging van Nederland. De vereniging heeft ten doel het behartigen van de belangen van haar leden op het gebied van recreatie, toerisme, verkeer en vervoer. Daarbij zal zij zich, waar nodig, mede inspannen voor het behoud en de verbetering van de kwaliteit van het milieu, evenals van landschappelijke en cultuurhistorische waarden.

  • ANWB Streetwise Digitaal
  • ANWB Streetwise Digitaal
  • ANWB Streetwise Digitaal
  • ANWB Streetwise Digitaal
  • ANWB Streetwise Digitaal

Welke oplossing stelde Avetica voor?

Het programma ANWB Streetwise richt zich op basisscholen in Nederland waarbij veiligheid van gegevens en privacy een belangrijke rol spelen.

Elke school krijgt zijn eigen afgeschermde leeromgeving waarbij de leerkrachten zelf in staat zijn om het lesmateriaal open te stellen voor hun leerlingen en de voortgang van hun leerlingen te volgen. Voor ANWB is het belangrijk dat alle content op één centrale plaats beheerd wordt, zodat een aanpassing in het lesmateriaal maar eenmaal doorgevoerd hoeft te worden. 

De vele webservices van Moodle Workplace geven ANWB de mogelijkheid om eenvoudig te integreren met hun bestaande applicaties.

Welke uitdagingen waren er?

Er waren diverse uitdagingen in dit project. Het didactisch concept wat door een externe partij was ontwikkeld, zag er inspirerend en goed uit. Maar dit concept moest wel vertaald worden naar lesmateriaal in Moodle. Door een grondige inventarisatie en de inzet van een multidisciplinair team is de vertaalslag gemaakt. In de didactische opzet vormt ‘samenwerkend leren’ een essentieel onderdeel terwijl het lesmateriaal met SCORM modules is ontwikkeld. Avetica heeft aanvullend maatwerk ontwikkeld om te zorgen dat leerlingen samen online kunnen leren via de groepsopdrachten.

Een leeromgeving voor leerlingen van basisscholen vergt een andere inrichting en implementatie dan voor volwassenen. Leerkrachten bepalen zelf welk lesmateriaal ontsloten wordt voor de leerlingen. Gezien de opzet met verschillende modules moest dit buiten de cursuscontext geregeld worden. Ook hiervoor zijn extra Moodle plug-ins ontwikkeld om dit mogelijk te maken.

Alle leerlingen en leerkrachten loggen in via ‘Basispoort’, een centrale authenticatie-hub voor het basisonderwijs. Om te voorkomen dat elke leerling in Nederland zomaar kan inloggen was een integratie nodig met het licentiekantoor van ANWB. Door de beschikbaarheid van webservices in Moodle kon ANWB zelf de integratie realiseren en is het proces volledig geautomatiseerd. 

ANWB logo
Met Streetwise Digitaal maken we werk van de ANWB ambitie op weg naar nul verkeersdoden per jaar. Avetica heeft ANWB geholpen door een aangepaste leeromgeving te bieden die door scholen gebruikt kan worden.
Kyra de Boer
Product Owner Streetwise
Hand click
Nieuws en tips over Moodle

Ontvang van elke blog die wij schrijven een notificatie op je e-mailadres, zodat je goed op de hoogte blijft over Moodle.
Afmelden is altijd mogelijk.

Voeg je bij 1.869 andere abonnees