Blog

Moodle Security (6): Beperk maximaal aantal gelijktijdige logins per account

19 oktober 2017

Moodlefacts

In Moodle is het standaard mogelijk om met hetzelfde account op meerdere computers tegelijkertijd ingelogd te zijn. Zelfs al draaien die computers in verschillende netwerken, dus met verschillende IP-adressen.
Wat is het veiligheidspunt hier? Als een gebruiker een sessie is begonnen vanaf een bepaald IP-adres, dan is het niet waarschijnlijk dat hetzelfde account gelijktijdig rechtmatig gebruikt wordt van een ander IP-adres.

Je kan het maximaal aantal gelijktijdige logins per account beperken binnen Sitebeheer.

Sitebeheer | Plugins | Authenticatie | Beheer authenticatie

https://moodlesite/admin/settings.php?section=manageauths

Indien deze instelling is ingeschakeld, dan wordt het aantal gelijktijdige aanmeldingen voor elke gebruiker beperkt. De oudste sessie wordt beëindigt als het maximaal aantal bereikt wordt. Merk op dat Moodle gebruikers niet bewaard werk kunnen verliezen. En deze instelling is niet compatibel met single sign-on (SSO) plugins, zoals SAML of OpenID.

Moodle - Beperk maximaal aantal gelijktijdige logins per account.png

Tags

 

Comments are closed.