Avetica, Moodle Premium Partner

Zelfaanmelding in Moodle met sleutelhouder

Zelfaanmelding met sleutel

Moodle kent de mogelijkheid om de aanmeldingsmethode ‘Zelfaanmelding’ te voorzien van een sleutel. Alleen gebruikers die de sleutel kennen komen na invoer van die sleutel in de cursus. Vraag is alleen van wie krijg je de sleutel?

In Moodle 2.9 is een nieuw recht geïntroduceerd: ‘enrol/self:holdkey’. Maak een nieuwe rol aan die dit recht heeft zoals beschreven in de Moodle documentatie. Zet vervolgens ook een instelling dat deze ‘sleutelhouder’ verschijnt in de samenvatting van de cursus via Sitebeheer / Uiterlijk / Cursussen / Cursusbeheerders. Geef de sleutelhouder vervolgens de juiste rol in de cursus.

Deze zaken zorgen ervoor dat bij het aanmelden een tekst verschijnt en een link naar het profiel van de sleutelhouder.

Sleutelhouder

Hand-click.svg

Moodlemoot 2024

Heb jij je al ingeschreven voor hét Moodle event van het jaar?