Tag: ELO

Keuze ELO in lijn met visie op leren?

Ik heb de afgelopen maanden het een paar keer meegemaakt dat een organisatie of school een mooie visie op leren had opgesteld waar het onderwijs of de ontwikkeling van medewerkers naar toe moet gaan. Deze toekomstbeelden staan vol met termen als adaptief, op maat, zelfverantwoordelijkheid, eigen leerarrangementen, samen leren, kennisdelend, […]

Read More →

Finnisch Lessons en een consequentie voor keuze ELO

De afgelopen maanden is bij diverse acquisitiegesprekken het onderwerp ‘onderwijskundige templates’ besproken. In een onderwijskundige template bepaal je hele structuur en soms ook al de werkvormen. Een docent hoeft ze alleen nog maar in te vullen. ‘Kan dat ook met Moodle?‘ was vaak de vraag. Ja, er zijn een aantal […]

Read More →

LTI als techniek voor Directe Toegang, VO-content en Educatieve Contentketen

Al een paar jaar worstelen uitgevers, landelijke instellingen en stichtingen met allerlei technieken om hun digitaal lesmateriaal op zo’n manier te distribueren naar de VO-scholen dat het in elke ELO werkt (incl. authenticatie en autorisatie) en niet zomaar te kopiëren is. De visie zijn allemaal wel ongeveer gelijk: ICT beter […]

Read More →

ELO Keuze tussen Moodle en Magister is een hot issue

Veel VO-scholen zijn nu bezig met een heroverweging van de keuze van hun ELO. Op zich is dat logisch, want vaak is op basis van een enthousiaste docent een eerste keuze gemaakt voor een ELO. En Magister schudt de ELO-markt flink wakker en schoolmanagers zijn gevoelig voor de administratieve kant […]

Read More →

Keuze ELO: Moodle of Magister?

Als een school uit het voortgezet onderwijs de afgelopen jaren een ELO moest kiezen, stond op de shortlist vaak Moodle, it’s learning, Teletop, Studieweb of Fronter. Het afgelopen jaar lijkt opeens de keuze tussen Moodle en Magister, of it’s learning en Magister te gaan. En dat is opvallend, zeker omdat […]

Read More →

Enthousiaste leerkrachten aan de slag met Moodle

Wat heb ik genoten gisteren van de workshop aan basisschoolleerkrachten! In januari had ik al een presentatie gegeven over ELO’s in het PO, dit in het kader van de ICT-ambassadeurs bijeenkomsten van Kennisnet. Unamiem wilden de aanwezigen toen meer weten over Moodle. En dan is er maar een logische vervolgstap: […]

Read More →

Focus op implementatie of integratie van de ELO

Vandaag heb ik voor Kennisnet een presentatie gehouden aan zo’n 30 ICT-ambassadeurs in Utrecht. Kennisnet had gevraagd om in te gaan op de didactische kant van elektronische leeromgevingen (ELO’s). Zelf noem ik dit ook wel de integratie van de ELO. Bij veel van mijn vakbroeders valt dit onder de implementatie […]

Read More →

Marktaandeel Moodle stijgt

Hoe verhouden de verschillende ELO’s zich onderling qua marktaandeel? In de VS en Canada blijkt uit een recent onderzoek dat het marktaandeel van Moodle in het hoger onderwijs is gestegen van 4% naar ruim 10%. Ten koste overigens van vooral Blackboard. Meer dan 35% overweegt een overstap naar een andere […]

Read More →

nr 12 van Top 100

Op nr. 12 van de Top 100 Tools for Learning staat Moodle. Op de lijst, die is samengesteld door 118 internationale leerprofessionals, heeft elke professional zijn/haar persoonlijke top 10 van meest gebruikt programma om te leren aangegeven. Een mooie hoge raking voor Moodle, maar meer opvallend vind ik dat deze […]

Read More →