Checklist implementatie LMS

Direct contact?

Stuur ons een bericht via Whatsapp. Klik of scan onderstaande QR-code.

Whatsapp Business QR-code - Avetica

Bezig met implementatie van een LMS? Gebruik deze checklist!

Implementatie LMS: welke projectaanpak kies je?​

Om een leermanagementsysteem (LMS) te implementeren binnen je organisatie zijn er grofweg twee manieren. Je kan werken met een strakke planning en een wensenlijst die binnen de planning gerealiseerd moet worden. Of je kiest voor een flexibele aanpak (agile). Hoewel we begrijpen dat er behoefte is aan planning en overzicht, is onze jarenlange ervaring dat de flexibele manier de enige projectaanpak is die werkt.

Waarom? Omdat er een aantal taken zijn die voor nieuwe klanten moeilijk in te schatten zijn. Eén van deze taken is het ontwikkelen van leercontent. Dit neemt altijd meer tijd in beslag dan je voren hebt bedacht. Ook de doorlooptijd voor het opzetten van een koppeling duurt vaak langer omdat eerst bepaald moet worden welke data heen-en-weer gestuurd moet worden. En er is altijd voortschrijdend inzicht bij dit soort implementaties en dat is maar goed ook. 

Ons advies: kies voor een flexibele aanpak met duidelijke projectdoelen en geef ruimte aan voortschrijdend inzicht.

Moodle implementatie - Hoe gaan we aan de slag met Moodle?

Welke kennis en vaardigheden heb je nodig?

Over het implementeren van het leermanagementsysteem Moodle zeggen we bij Avetica altijd het volgende: ‘alle afzonderlijke taken zijn niet moeilijk, de veelheid maakt het complex‘. Met andere woorden: je moet aan veel dingen denken als je een leeromgeving gaat opzetten binnen jouw organisatie. Daarbij zijn meerdere teams betrokken, denk aan ICT-ers en onderwijskundigen. Allemaal met hun eigen kennis en vaardigheden, maar welke heb je specifiek nodig? Per rol staan hieronder de belangrijkste competenties.

 • Didactisch Analyseren: het analyseren van alle aspecten van de didactiek waaronder leerdoelen, beginsituatie, kenmerken van de doelgroep en de inhoud van de leerstof.
 • Didactisch Ontwerpen: het leren maken van een didactisch ontwerp op basis van de didactische analyse en het juiste didactische concept zodat de leerdoelen bereikt worden.
 • Ontwikkelen van online content: het technisch en functioneel beheersen van diverse e-learningtools om online content te ontwikkelen op basis van het didactisch ontwerp.
 • Auteursrecht: het kennen van de belangrijkste principes van auteursrecht en op basis hiervan de juiste keuzes kunnen maken met betrekking tot het ontwikkelen van online content.
 • Inrichten van UX: het kennen en toepassen van de belangrijkste UX- en toegankelijkheidsprincipes in de e-learningmodules.

Voor de competenties die docenten nodig hebben, kijken we naar DigCompEdu (European Framework for the Digital Competence of Educators). Dit raamwerk beschrijft de digitale competenties voor docenten. De 6 domeinen van competenties zijn:

 1. Professionele betrokkenheid.
 2. Gebruiken, vinden, creëren en delen van digitaal lesmateriaal.
 3. Gebruik van digitale tools voor lesgeven en leren.
 4. Digitaal toetsen en evalueren.
 5. Gebruik van digitale technologieën voor de ondersteuning van leerlingen. 
 6. Aanleren van digitale competenties aan leerlingen.

Lees meer over DigCompEdu.

 • Configuratie op maat: van inloggen tot aanmelding in cursussen en van rapportages tot sjablonen voor vlotte cursusontwikkeling. Alle instellingen in Moodle en aanvullende plugins moeten goed staan.
 • Beheren van authenticatie en autorisatie: bepalen van de inlogmethoden, het toegang geven tot cursussen en programma’s met de juiste rollen en het uitdelen van rechten van gebruikers.
 • Ondersteuning van gebruikers: hulp en support bieden aan gebruikers via telefoon, e-mail en/of chat.
 • Oplossen van problemen: oplossen van technische en functionele problemen voor cursusontwikkelaars, docenten, managers en deelnemers.
 • Nieuwe functionaliteit: uitdenken en beschrijven van nieuwe functionaliteit in nauwe samenwerking met ontwikkelaars en stakeholders inclusief het zoeken en testen van community plugins van Moodle.
 • Beheer digitaal lesmateriaal: het invoeren en beheren van lesmateriaal als ondersteuning voor docenten en cursusontwikkelaars.

 

Lees meer op onze speciale pagina over Functioneel Beheer in Moodle.

 • Data protection impact assessment (DPIA) uitvoeren: het uitvoeren van een DPIA van het LMS om de risico’s voor de privacy in de kaart te brengen inclusief eventuele koppelingen met andere systemen.
 • Risico’s mitigeren: het verkleinen van de risico’s door de juiste maatregelen te nemen in nauwe samenwerking met de Functioneel Beheerder, ICT-manager en opdrachtgever.
 • DNS instellen: het configureren van alle DNS-instellingen zodat de leeromgeving bereikbaar onder een gekozen (sub)domein.
 • Koppelingen realiseren: het realiseren van koppelingen tussen systemen in nauwe samenwerking met (externe) ontwikkelaars en LMS-leverancier.
 • Vraagbaak: support leveren aan Functioneel Beheerders en andere stakeholders voor technische vraagstukken.

De LMS-checklist: waar moet je allemaal aan denken?

Een LMS implementeren is nadenken over veel verschillende zaken. Hieronder staat een waslijst met punten en deze is niet eens volledig. Ook verschilt de context per organisatie en daarmee ook welke punten een hogere prioriteit hebben.

 1. Onder welk (sub)domein moet het LMS bereikbaar worden? Bijvoorbeeld: academy.organisatie.com
 2. Wat moet ingesteld worden naar aanleiding van het beveiligingsbeleid van de organisatie?
 3. Is het LMS gekoppeld aan externe systemen zoals HR, CRM of Identity Hub en er is gedocumenteerd welke data over de lijn gaat?
 4. Is bepaald welke inlogmethoden (authenticatie) nodig zijn en hoe de deelnemers toegang krijgen tot de leercontent?
 5. Toont het LMS mooi in de huisstijl van de organisatie?
 6. Is het beleid bepaald welke externe content (bijv. Youtube video’s) ingeladen mogen worden en is dit gecommuniceerd aan de docenten en cursusontwikkelaars?
 1. Welke visie op leren is er en hoe geeft het LMS hier invulling aan?
 2. Welke tools voor contentontwikkeling worden gebruikt en wie kunnen hier gebruik van maken?
 3. Wat is precies de rol van het LMS tijdens blended learning?
 4. Wat is de strategie dat docenten ook daadwerkelijk het LMS gaan inzetten als leermiddel (in plaats van een plek om documenten te delen)?
 1. Welke functionaliteit moet ingeschakeld zijn naar aanleiding van de onderwijskundige visie en de organisatiedoelen? En welke staat (voorlopig nog) uitgeschakeld?
 2. Welke standaard-instellingen zijn nodig voor docenten en cursusontwikkelaars om effectief te kunnen werken in het LMS?
 3. Is bepaald welke rollen en rechten (autorisatie) nodig zijn en zijn deze ingericht?
 4. Wie heeft welke training nodig en wat is de inhoud van die training?
 5. Is er een toegankelijkheidscontrole (WCAG-richtlijnen) uitgevoerd zodat ook deelnemers met een beperking de online cursussen goed kunnen volgen?
 6. Welke rapportages zijn nodig voor docenten en managers en op welke manier krijgen zij toegang?
 1. Is er een duidelijk proces beschreven hoe het supportproces verloopt zowel 1e, 2e als 3e lijn support als de responstijden binnen- en buiten kantoortijden?
 2. Is er een Privacy Impact Assessment (PIA) uitgevoerd en zijn de uitkomsten gedeeld met het management en Functionaris Gegevensbescherming (FG / DPO)?
 3. Zijn de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de functioneel beheerder van het lms opgesteld, goedgekeurd en geïmplementeerd?
 4. Is er voldoende jaarlijkse budgetten vrijgemaakt voor de personele inzet en het applicatiebeheer van het LMS?
 5. Is er een visie en strategie op welke manier de content wordt ontwikkeld of ingekocht?
 6. Is bekend welke afdeling het eigenaarschap heeft van het LMS en wie het budget beheert?
 1. Is in kaart gebracht welke devices worden het meeste worden gebruikt bij de deelnemers en zijn op basis hiervan ook functionele en UX-testen uitgevoerd?
 2. Is bepaald wie de stakeholders zijn en hoe zij (on)gevraagd feedback mogen geven?
 3. Zijn de verwachtingen beschreven van de verschillende gebruikersgroepen van het LMS?
 4. Zijn de nieuwe werkprocessen en instructies geborgd worden in de organisatie?
 5. Is bekend welke (strategische) doelen gerealiseerd moeten worden met het LMS en hoe het behalen van het doel aangetoond wordt?
 1. Heeft de organisatie een projectteam samengesteld waarin duidelijke rollen inclusief mandaat zijn gedefinieerd en dit gecommuniceerd aan alle betrokkenen en management?
 2. Is er bekend welke risico’s er (potentieel) zijn en welke maatregelen genomen kunnen worden?
 3. Welke weerstand wordt verwacht en hoe wordt hierop geanticipeerd?
 4. Is de scope en fasering van de implementatie bij iedereen bekend?
 5. Is bekend op welke wijze en welke momenten de evaluatie van de implementatie plaatsvindt?
Moodle - Continious Improvement

Als Moodle goed werkt voor deze klanten, waarom dan niet voor jou?

De grootste klus: ontwikkelen van content

Door velen wordt dit onderdeel onderschat; het ontwikkelen van content. En dan bedoelen we uiteraard goede en interactieve content die aanzet tot leren. Een PDF-bestand of presentatie online zetten in een LMS kan echt niet meer. Iedere onderwijskundige weet dat het leereffect klein is, want online scannen we slechts teksten en bij presentaties ontbreekt het verhaal van de presentator.

Bedenk dat ten opzichte van het boek het aanbieden van onderwijs via het internet een aantal grote voordelen heeft. Goede online leercontent is interactief en bevat video en audio. Bij interactieve werkvormen kan je denken aan de interacties tussen deelnemers (bijv via een forum) of aan interacties tussen deelnemer en computer (bijv bij een interactieve video met vragen). Ook het maken van toetsvragen is nog uitdaging. Het goed formuleren van de vraag, het goede antwoord en de afleiders (foute antwoorden) blijkt in de praktijk lastiger te zijn dan gedacht.

Ons advies: Sta je aan het begin van een LMS-implementatie, trek dan voldoende tijd uit voor het ontwikkelen van online content. 

Ben je klaar na de implementatie?

Nee, er blijft altijd werk te doen aan een LMS. Elke organisatie die een LMS gebruikt, zal meer content gaan ontwikkelen en daarnaast moet ook bestaande content geüpdatet worden. Er ontstaat voortschrijdend inzicht bij e-learning ontwikkelaars en docenten en ze willen cursussen opnieuw gaan ontwikkelen op basis van het nieuwe inzicht. Ook gaan ze vragen om meer functionaliteit. Daarnaast zullen er regelmatig updates verschijnen van het LMS die getest en geïnstalleerd moeten worden. Reserveer ook budgettair voldoende middelen voor de doorontwikkeling van het LMS, de cursussen en competenties van de docenten, ontwikkelaars en functioneel beheerders.

Wybren Raap, training content manager bij Esri Nederland

‘Moodle biedt ons nog steeds wat geen enkel ander leeromgeving kan bieden’

Wybren Raap
Training content manager
Esri Nederland (gebruiken Moodle sinds 2011)

Avetica helpt jou met de implementatie

Wil jij een vliegende start maken? Kies dan voor de jarenlange expertise van Avetica bij het implementeren van LMS. Wij hebben vele honderden implementaties uitgevoerd bij kleine en grote organisaties in het bedrijfsleven, gezondheidszorg, overheid, non-profit en onderwijs. Wij zijn specialist en onze klanten waarderen onze werkwijze. Avetica leert jou werken met het Moodle, het meest gebruikte LMS ter wereld, zodat je zoveel mogelijk zelf kan uitvoeren in jouw eigen LMS. 

Wie kan mij helpen met Moodle?

Waarom Moodle als leermanagementsysteem?

Meeste functionaliteit

 • meer dan 50 (interactieve) leeractiviteiten
 • community met meer dan 2100 plugins

Schaalbaar

 • van 50 tot 500.000+ gebruikers
 • van 1 tot 100.000+ cursussen

Mobile first uitstraling

 • volledig responsive design
 • toont goed op telefoon, tablet en computer

Duurzame aanpak

 • wij leren jou hoe Moodle werkt
 • blijf op de hoogte door onze tips en Moodle events


Ontzorging

 • Avetica ontzorgt jou met de technische kant
 • We automatiseren jouw workflow waar mogelijk


Veiligheid

 • Avetica heeft de juiste certificaten gehaald voor informatiebeveiliging
 • Avetica voldoet aantoonbaar aan de AVG

Waarom Avetica als partner?

Avetica als partner

Waarom Avetica als jouw LMS-partner?

Met 20+ jaar ervaring met het implementeren en hosten van LMS-en heeft Avetica veel kennis en ervaring opgebouwd. Dit is een groot voordeel voor jouw organisatie. Wij ontzorgen jou met de technische kant en jij richt je op het verzorgen van online onderwijs.

Jouw leermanagementsysteem met Moodle staat veilig bij Avetica. Wij zijn ISO 9001 en 27001 gecertificeerd én voldoen aantoonbaar aan de AVG middels een ISAE 3000 accountantsverklaring. Niet voor niets zijn wij Moodle Premium Partner

Online leerplatformen
0 +
Gebruikers
0 +

Neem contact op met Avetica

Wil je de uitgebreide mogelijkheden zien van Moodle als leermanagementsysteem? Neem contact met ons op en we plannen samen een (online) demo.

Hand click
Nieuws en tips over Moodle

Ontvang van elke blog die wij schrijven een notificatie op je e-mailadres, zodat je goed op de hoogte blijft over Moodle.
Afmelden is altijd mogelijk.

Voeg je bij 1.869 andere abonnees