Tag: zichtbaarheid

Automatisch zichtbaarheid Moodle cursus tonen of verbergen

Binnen de instellingen van een Moodle cursus kan je aangeven wat de startdatum en einddatum is van een cursus. Ook kan je instellen of de cursus wel of niet zichtbaar is voor je studenten/deelnemers. Als de startdatum in de toekomst ligt, kunnen deelnemers zich nog niet aanmelden in de cursus. […]

Read More →

Moodle cursus op startdatum zichtbaar

Binnen de cursusinstellingen van Moodle kan je aangeven dat de betreffende cusus zichtbaar of verborgen moet zijn. En je kan instellen wat de startdatum is van de cursus. CUL Course Visibility combineert deze beide instellingen. Wat doet deze Moodle plugin? Een cursus die op verborgen staat wordt door deze plugin op […]

Read More →