Tag: spreadsheet

Spreadsheet invullen als vraagtype

Het aantal vraagtypes in Moodle neemt ook aardig toe. De tijd dat een toets alleen uit multichoice, korte antwoorden, waar/niet-waar en koppelvragen bestond, begint achter ons te liggen. Al eerder schreven we over vraagtypes van muzieknotaties, nu is in de Moodle Plug-in Database het vraagtype Spreadsheet verschenen. De student krijgt […]

Read More →