Post Tagged with: "Moodle privacy"

Moodle Privacy (5): Toegang data door derde partijen?

7 februari 2018

Moodle blog

Moodle Privacy (5): Toegang data door derde partijen?

In de strategie van Moodle zit duidelijk het uitgangspunt dat Moodle een krachtig leermanagementsysteem wil zijn en niet alle mogelijke functionaliteit zelf in huis wil hebben. Een ontwikkel- en reflectieportfolio of virtual classroomsysteem zijn bijvoorbeeld niet aanwezig binnen Moodle. Met Mahara en BigBlueButton kan je deze natuurlijk naadloos koppelen in Moodle, […]

Lees verder

 

Moodle Privacy (4): Toets je kennis van de AVG

2 februari 2018

Moodle blog

In deze serie Moodle & Privacy wil ik een aantal onderwerpen behandelen die impact hebben voor organisaties die Moodle gebruiken als leermanagementsysteem. Maar hoe goed ben jij zelf op de hoogte van de nieuwe privacywet? Misschien is de eerste stap wel bewust onbekwaam worden? Ik heb hieronder een interactieve toets […]

Lees verder

 

Moodle Privacy (3): Leergegevens zijn bijzondere persoonsgegevens?

1 februari 2018

Moodle blog

Moodle Privacy (3): Leergegevens zijn bijzondere persoonsgegevens?

Welke persoonsgegevens verzamelt Moodle? Hierover schreven we al eerder in oktober 2017. In deze blog zoom ik in op bijzondere persoonsgegevens in relatie tot online leren. Centrale vraag is: zijn leergegevens ook bijzondere persoonsgegevens? Met leergegevens bedoel ik toetscijfers, reflectieopdrachten, forumdiscussies, feedback van de docent, aantal toetspogingen, etc. De vraag of […]

Lees verder

 

Moodle Privacy (2): Zorg voor dataminimalisatie

29 januari 2018

Moodle blog

Moodle Privacy (2): Zorg voor  dataminimalisatie

Zorg als organisatie voor dataminimalisatie! Laten we eerst beginnen met wat dataminimalisatie inhoudt: Bij het verzamelen en verwerken van persoonsgegevensmogen niet meer gegevens worden gebruikt dan nodig is om het doel waarvoor ze gebruikt zullen worden te bereiken. Sinds ik het begrip dataminimalisatie vorig jaar voor het eerst hoorde, heb ik […]

Lees verder

 

Moodle Privacy (1): Is jouw organisatie AVG-proof?

25 januari 2018

Moodle blog

Moodle Privacy (1): Is jouw organisatie AVG-proof?

25 mei 2018 is een mijlpaal voor de privacy in Europa, dan wordt de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU). De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt dan niet meer. De AVG is ook wel bekend onder […]

Lees verder