Tag: leervisie

Keuze ELO in lijn met visie op leren?

Ik heb de afgelopen maanden het een paar keer meegemaakt dat een organisatie of school een mooie visie op leren had opgesteld waar het onderwijs of de ontwikkeling van medewerkers naar toe moet gaan. Deze toekomstbeelden staan vol met termen als adaptief, op maat, zelfverantwoordelijkheid, eigen leerarrangementen, samen leren, kennisdelend, […]

Read More →

Is jouw Moodle site in lijn met de leervisie?

Wilfred Rubens heeft begin deze maand een boek gepubliceerd ‘E-learning, trends en ontwikkelingen‘. De basis van dit boek ligt onder andere in de vele blogs die hij de afgelopen jaren geschreven heeft. Hij constateert een discrepantie in wat men onderwijskundig vindt en hoe dit vertaald wordt in een elektronische leeromgeving. […]

Read More →