Tag: dataminimalisatie

Moodle Privacy (2): Zorg voor dataminimalisatie

Zorg als organisatie voor dataminimalisatie! Laten we eerst beginnen met wat dataminimalisatie inhoudt: Bij het verzamelen en verwerken van persoonsgegevensmogen niet meer gegevens worden gebruikt dan nodig is om het doel waarvoor ze gebruikt zullen worden te bereiken. Sinds ik het begrip dataminimalisatie vorig jaar voor het eerst hoorde, heb ik […]

Read More →