Tag: bestuursleden

Ingelaste ledenvergadering Ned-Moove

De Nederlandstalige Moodle Vereniging heeft in haar nieuwsbrief aangekondigd om een ingelaste ledenvergadering te houden op woensdagavond 12 oktober in Utrecht. Belangrijkste reden is dat de Ned-Moove op zoek is naar nieuwe bestuursleden. Door verschillende persoonlijke (en begrijpelijke) redenen zijn drie bestuursleden afgetreden de afgelopen maanden. Ook wordt er teruggeblikt […]

Read More →

Ned-Moove zoekt drie bestuursleden uit de praktijk

Het bestuur van de Nederlandstalige Moodle Vereniging heeft sinds de oprichting in april 2007 altijd zo’n zes bestuursleden gehad. Vorig jaar is dit aantal geslonken naar drie personen. Maar voor het organiseren van de jaarlijkse Moodlemoot en de Moodle Seminars is het veel fijner als er meer bestuursleden zijn. In […]

Read More →

Ned-Moove zoekt bestuursleden!!

BESTUURSLEDEN GEZOCHT!!! Herhaalde oproep: De Nederlandse Moodle Vereniging zoekt enthousiaste Moodlelaars die mee willen helpen met het delen van kennis over Moodle. Gemiddeld neemt het bestuurswerk zo’n 1 à 2 uur per maand in beslag. Gezien de huidige samenstelling van het bestuur zoeken we vooral mensen die niet werkzaam zijn […]

Read More →