Werkwijze

Scaffolding

Wat maakt onze werkwijze zo bijzonder? Het kernwoord van onze aanpak is ‘scaffolding’. Welke mate van begeleiding en hulp is nodig om uw doelen voor online leren te bereiken?

De werkwijze van Avetica draait rondom scaffolding, oftewel een proces waarbij de steigers worden afgebroken terwijl het gebouw wordt opgebouwd. Wij leren u de benodigde kennis en vaardigheden en doen geleidelijk stapjes terug, met als doel dat u zelfstandig e-learning kunt ontwerpen en ontwikkelen.
Vergelijk dit met een leerkracht die haar leerlingen rekenen en taal leert, zodat zij later zelfstandig in de maatschappij kunnen leven en werken. Wij willen dus niet eindeloos uw handje vasthouden, maar wij willen dat u zelfstandig gaat lopen in de wereld van online leren.

Verwachtingsmanagement voor samenwerking

In de samenwerking is het belangrijk om te weten wat je van elkaar kan verwachten. Zeker bij een implementatie van een leermanagementsysteem of de ontwikkeling van een nieuwe leermodule.

Door met elkaar vroegtijdig de mate van samenwerking te bespreken worden de wederzijdse verwachtingen veel duidelijker en kunnen we de implementatie (bege)leiden op een manier die past bij uw organisatie. Het is natuurlijk mogelijk om van level te veranderen als de situatie daarom vraagt.

Grofweg zien wij drie levels van samenwerking, namelijk:

Level 1: zelf doen
Wij trainen u in Moodle en H5P. U gaat zelf aan de slag met de implementatie en u ontwerpt en ontwikkelt zelf de content. Onze begeleiding neemt af, terwijl uw kennis en vaardigheden toenemen.

Level 2: samen doen
Wij leren u werken met Moodle en H5P en samen implementeren we Moodle. Tevens ontwerpen en ontwikkelen we samen de content in Moodle.

Level 3: laten doen
Onze Moodle consultants implementeren Moodle en wij ontwerpen en ontwikkelen alle content. U kijkt op een afstand toe en geeft feedback.

Onze favoriete werkwijze

Wij zien de beste resultaten als we gaan samenwerken op level 2. Op deze manier combineren we uw expertise van de doelgroep en van de content samen met onze jarenlange expertise van het implementeren van Moodle en digitale didactiek.