Blog

Ned-Moove ledenvergadering 2016

14 maart 2016

Moodlefacts

Op woensdag 9 maart vond de jaarlijkse ledenvergadering van de Ned-Moove plaats. Aan de hand van het reguliere en financiële jaarverslag werd op 2015 terug gekeken. Ook was er de verkiezing voor bestuursleden waar uiteindelijk Sebastian Berm werd herkozen en René Breedveld gekozen werd als nieuw bestuurslid.

Bij het bespreken van de begroting werden twee voorstellen ingebracht die uiteindelijk door de vergadering goedgekeurd werden.

1. Ned-Moove deelnemer Moodle User Association
In het tweede gedeelte van de middag was er een live verbinding met Michael Sankey vice-chairman van de Moodle User Association. Hij gaf een toelichting op de association en de huidige status daarvan. Het voorstel om als Ned-Moove bronzen partner te worden werd in ‘aanwezigheid’ van Michael goedgekeurd. Hoe dit partnership praktisch vorm moet krijgen wordt nog uitgewerkt.

2. MootIEUK subsidie
Naast onze Nederlandse Moodlemoot is er elk jaar ook de Moot in Ierland/UK. Een Moot die een steeds groter aanzien krijgt en een groot aantal bezoekers trekt. Het voorstel om vanuit de Ned-Moove 100 euro subsidie te verstrekken aan mensen die de MootIEUK bezoeken werd aangenomen. In ruil daarvoor doet diegene verslag van de Moot aan de leden.

Het aansluitende voorjaarsseminar werd afgesloten met een presentatie over Moodle en externe systemen. In een presentatie van Coachview.net hoorden we wat deze opleidingstool kan doen in combinatie met Moodle. Dat deze koppeling werkt met webservices en wat die allemaal voor je kunnen doen werd tenslotte uitgelegd door Rogier van Dongen.

Bronzen partner

Tags

 

Comments are closed.