Blog

Slepen en neerzetten van teksten als nieuw vraagtype

18 maart 2015

Moodle blog

De Open Universiteit van Groot Brittannië is de grootste inbrenger van nieuwe plugins en vooral nieuwe vraagtypes worden door hen veel ontwikkeld (zie deze lijst). Ook het vraagtype Drag and drop into text is van hun hand. Hiermee kan je verschillende antwoorden slepen en neerzetten op de open velden in de tekst. Dit is een leuke manier om het toetsen meer visueel te maken en ook wat variaties te hebben in de verschillende typen vragen.

Onderstaande video van 1:22 minuten laat kort en krachtig de functionaliteit zien.

Tags

 

Comments are closed.