5 strategieën om meer uit samenwerkend leren te halen

  • Moodle blog
  • >
  • 5 strategieën om meer uit samenwerkend leren te halen

samenIn het onderwijs is samenwerkend leren al aardig ingeburgerd als didactische werkvorm, maar daarbuiten wordt het maar sporadisch gebruikt. En dat is jammer, want het is een krachtige werkvorm als deze goed wordt ingezet. Samenwerkend leren is veel meer dan een groepje studenten bij elkaar zetten en ze een opdracht geven.

Robert Slavin, directeur van The Center for Research and Reform in Education op de Johns Hopkins University in Baltimore, heeft 5 strategieën beschreven waarmee je veel meer kunt halen uit samenwerkend leren.

1. Vorm onderling afhankelijke teams
Een effectieve coöperatieve groep is niet een verzameling van studenten die bij elkaar zijn gezet voor een korte opdracht. Het is een groep van diverse studenten die elkaar nodig hebben om als groep succesvol te zijn.
Tip: zorg voor een juiste samenstelling van de groep

2. Stel doelen van de groep
Elkaar helpen in samenwerkend leren is prima, maar de studenten zullen meer leren als de groep een doel mee krijgt om samen daarnaar te streven.
Tip: zet dus net dat stapje verder

3. Zorg voor individuele verantwoordelijkheid
Om het groepsdoel te bereiken, moeten alle studenten hun eigen verantwoordelijkheid kennen en ook hun specifieke taken kennen die bijdagen aan het groepsdoel.
Als één van de leden zijn taak niet voldoende uitvoert, is dit een risico voor het behalen van het groepsdoel.
Tip: zorg dat iedere lid van de groep zijn eigen taak en bijdrage kent

4. Leer ze communicatieve en probleemoplossende vaardigheden
Je kan de eerste drie punten heel goed hebben opgezet, maar als de groepsleden onvoldoende vaardig zijn in het communiceren en het oplossen van problemen, is het groepsresultaat en dus het leren beperkt.
Tip: ruim tijd in om deze belangrijke interpersoonlijke vaardigheden aan te leren en verder te verfijnen

5. Integreer samenwerkend leren met andere werkvormen
De hele les alleen maar samenwerkend leren inzetten als werkvorm, is te eenzijdig. Kies de didactische werkvormen die voor jouw les het meest effectief zijn. Dat kan dus ook gerust een klassikale instructie zijn, een individuele oefening, of een opdracht achter de computer.
Tip: wissel af met didactische werkvormen, dat is ook leuker voor je studenten

De ideeën achter samenwerkend leren komen voort uit het sociaal-constructivisme, de leerpsychologie waarop ook Moodle is gebaseerd. Je ziet dit goed terug in de vele leeractiviteiten die je in groepsverband kan aanbieden. Niet alleen het forum, maar ook de wiki, woordenlijst, workshopmodule en de databank zijn nuttige tools om samenwerkend leren online in Moodle te faciliteren.

Moodle activiteiten

Hand click
Nieuws en tips over Moodle

Ontvang van elke blog die wij schrijven een notificatie op je e-mailadres, zodat je goed op de hoogte blijft over Moodle.
Afmelden is altijd mogelijk.

Voeg je bij 447 andere abonnees