Voorwaardelijke toegang voor groepen

In eerdere versies van Moodle bestond al een experimentele instelling om toegang voor bepaalde groeperingen mogelijk te maken. Dit was een experimentele instelling en was alleen maar mogelijk op onderwerpniveau. In Moodle 2.7 zijn de instellingen voor ‘beperk toegang’ sterk verbeterd en is het nu ook mogelijk om specifieke groepen of groeperingen toegang te geven tot éénn enkele bron of activiteit. Je kunt aangeven dat een specifieke groep toegang heeft door deze te selecteren.

Toegang groep

Ook is het mogelijk om het ‘oogje’ aan te klikken (verbergen) waarmee je die groep juist de toegang ontneemt.

Toegang groep beperkt

Door het maken van een ‘Restriction set’ kun je deze en andere condities combineren. Altijd even goed kijken wat je wilt bereiken maar de mogelijkheden zijn eindeloos.
Conditie set