Vragen in een Moodle test anders gebruikt

Een toets iets anders gebruikt

Af en toe komen er vragen voorbij die erop wijzen dat een Moodle activiteit met een ‘twist’ wordt gebruikt. In een specifieke situatie gebruikt een klant de test activiteit in Moodle niet online maar als onderdeel van een test die een docent telefonisch afneemt. De docent logt in als de gebruiker en voert de antwoorden van de vragen in. De score van de test wordt meegenomen in de eindbeoordeling. Iedere vraag vertegenwoordigd een bepaalde deelscore. Enkele vragen in deze toets zijn een uitzondering en fungeren alleen om metadata te verzamelen. Die specifieke vragen zijn wel onderdeel van het geheel maar mogen niet worden meegenomen in de eindscore.

Wanneer je het standaardcijfer, bij de instellingen van de vraag zelf, op ‘0’ zet zal die vraag niet meegenomen worden in de score.Voor een gebruiker is de vraag echter gewoon een onderdeel van de test. 

Blijf op de hoogte

Vul je e-mailadres in en lees als eerste onze blogs over Moodle.

Voeg je bij 398 andere abonnees