Blog

Wat verstaan we onder social learning?

26 maart 2014

Moodle blog

Naar aanleiding van de blog Waarom is het 70-20-10-model nog weinig social? bleef bij mij vooral één vraag hangen: Wat verstaan we onder social learning?

Ik zie grofweg twee invalshoeken om naar social learning te kijken.

 1. leren met behulp van social media via apps en browser
 2. leren met behulp van tools voor samenwerkend leren

Sinds de opkomst van social media wordt er veel gesproken over de mogelijkheden om samen te leren. Maar een Twitter, Facebook of Whatsapp lenen zich niet echt goed hiervoor. Wel om snel informatie en nieuwtjes te delen, maar kennis opdoen wordt al een heel ander verhaal. Daarbij speelt dat veel social media vooral persoonlijk gebruikt wordt en niet iedereen wil dit vermengen met het leren voor de baas. En als je persoonlijk al niet graag social media gebruikt, zal de motivatie om dit in leertrajecten te moeten gebruiken ook niet echt hoog zijn.

Kijk je naar tools om samenwerkend leren te organiseren, dan denk je al snel aan wiki’s en forums. Binnen Moodle zijn er meer, zoals databank, woordenlijst en peerreview. Met deze tools leer je samen als hele klas of in kleine groepjes, maar wel altijd binnen een afgeschermde online leeromgeving. Dat geeft dus een hele andere impact dan leren terwijl de halve wereld kan meekijken. Daarnaast kan je als cursusontwikkelaar veel beter een opdracht meegeven welke samen uitgevoerd moet worden. Het leerproces kan goed gevolgd worden omdat het binnen het leermanagementsysteem plaatsvindt en niet overal verspreid op internet.

Is nu de eerste invalshoek op social learning fout en de tweede goed? Nee, welke keuze je maakt hangt van een aantal zaken af. Ik denk zelf aan (maar vul gerust aan):

 • Gebruiken alle deelnemers buiten de cursus om ook al social media?
 • Zijn de deelnemers afhankelijk van elkaar om tot een gewenst leerresultaat te komen?
 • In hoeverre wil je als docent het leerproces volgen?
 • Welke kennis moet geleerd worden en welk (online) medium past het best daarbij?

Terug naar de blog waar het 70:20:10-model als basis moet dienen voor social learning en waarom dit nog zo weinig gebeurt. Ik zou invalshoek 2 kiezen, want het 70:20:10-model en Moodle zijn dikke vriendjes.

Moodle activiteiten

Tags

 

3 Comments

 1. Als je verwijst naar 70:20:10 benadering, dan verwijst de 10 naar het Moodle deel (het formele leren); de 20 en 70 verwijzen naar zaken buiten Moodle lijkt mij. In een organisatie kan je dan denken aan het bouwen van een faciliterende en coachende infrastructuur (het 20-deel) en een ervaring op doend deel in het werk / organisatie cultuur van mogen leren (het 70- deel). Het faciliterende en coachende deel zou ingevuld moeten worden door stafleden en leidinggevenden binnen organisaties.
  Naast de directe Moodle samenwerkings- en communicatiefunctionaliteit, kan je ook nog gebruik maken van cloud toepassingen zoals Google docs, Office 365, webapplicaties zoals mindmaps met een groepsfunctie, online overlegapplicaties zoals google hangout of skype.

 2. Hallo Henny,

  Ik ben niet direct van mening dat Moodle alleen slaat op het 10 deel in het verhoudingsmodel. Het is heel goed mogelijk om met de modules “Feedbackformulier”, “Blog” en zodadelijk “Moodle360” dit 20 en 70 deel te faciliteren. Denk dan aan een plek waar reflectie bijgehouden wordt.

  Als je dieper duikt in de schoonheid van rollen en rechten is het mogelijk om in de context van een formele leersituatie, de Moodle cursus, een aparte ruimte in te stellen waar diep gereflecteerd kan worden en coaching mogelijk wordt. Op die manier kan je in een digitale ruimte een veilige plek creëren los van de formele leersituatie in de rest van de cursus.

 3. Virgin, je hebt natuurlijk gelijk, maar vanuit de 702010forum gedachte komt het Moodle deel juist in het formele leergedeelte naar voren. Maar niets is geheel gescheiden, natuurlijk. Ik ben wel benieuwd naar die aparte ruimte van reflectie en coaching binnen Moodle. Ik zou daar wel wat meer details van willen weten.