Oproep voor meewerken enquete acceptatie van e-learning

  • Moodle blog
  • >
  • Oproep voor meewerken enquete acceptatie van e-learning

De afgelopen maanden heeft Sharon Rijsdijk, student Onderwijskunde aan de Universiteit Utrecht, bij Avetica stage gelopen (daarover later meer). Nu gaat zij afstuderen en wil ik haar helpen bij het vinden van organisaties die willen meewerken aan haar enquete. Ik hoop en verwacht dat er enkele organisaties zich melden bij haar, zodat ze binnenkort weer een goede professioneel beschikbaar komt op de arbeidsmarkt.

Hieronder staat haar uitnodiging om mee te werken.

Voor mijn afstuderen zoek ik op korte termijn een bedrijfsorganisatie die mee zou willen werken aan een onderzoek naar de acceptatie van e-learning.

Leren op de werkplek wordt steeds belangrijker. E-learning wordt steeds vaker ingezet om het leren op de werkplek vorm te geven. In mijn onderzoek kijk ik naar de verwachtingen van medewerkers en onderzoek ik welke factoren van invloed zijn om e-learning te gaan gebruiken.

Om het onderzoek uit te voeren is een (online) vragenlijst opgesteld. Het duurt ongeveer tien minuten om de vragenlijst in te vullen. In de vragenlijst wordt gekeken naar prestatieverwachting, inspanningsverwachting, sociale invloed, faciliterende omstandigheden en enjoyment (plezier).

De uitkomsten van het onderzoek maken voor de organisatie dat betere investeringsbeslissingen genomen kunnen worden en dragen mogelijk bij aan de verbetering van het implementatieproces en het ontwerp van e-learning.

Ik zou ontzettend geholpen zijn met een contactpersoon of bedrijfsorganisatie die enthousiast is om mee te werken aan het onderzoek. Je kunt contact opnemen via s.rijsdijk@students.uu.nl

Hand click
Nieuws en tips over Moodle

Ontvang van elke blog die wij schrijven een notificatie op je e-mailadres, zodat je goed op de hoogte blijft over Moodle.
Afmelden is altijd mogelijk.

Voeg je bij 446 andere abonnees