Blog

Wat versta jij onder een LMS?

14 oktober 2013

Moodle blog

Vanwege Moodle zit ik zo in de wereld van ‘LMS-en’ dat ik vaak even moet schakelen als ik zaken hoor of lees in de trant van ‘combinatie van een LMS met een digitale leeromgeving‘. Oh ja, er zijn mensen die bij een LMS niet denken aan Moodle, Blackboard of Ilias, maar aan een leermanagementsysteem die de administratieve kant van leren faciliteert. Bij zo’n ‘administratief LMS’ denk ik eerder aan een cursusadministratiepakket of opleidingssoftware zoals Coachview.net of Viper. Daarmee kan je inschrijvingen regelen, akkoord krijgen op een cursus die je wilt volgen, lokalen en beamer kunt reserveren, etc. Heel iets anders dan een online leertraject vormgeven met fora, instructievideo’s, opdrachten, wiki’s, enz.

De naam ‘leermanagementsysteem’ geeft geen uitsluitsel, want of je nu met een onderwijskundig oog of met een administratief oog kijkt naar dit begrip, vanuit beide perspectieven wordt het leren gemanaged. Ook Wikipedia geeft een brede omschrijving. Daarom maar een klein onderzoekje:

Tags

 

Comments are closed.