Nieuwe functies in Exabis e-portolio voor Moodle

Exabis E-portfolio in Moodle

Anders dan bij het e-portfolio Mahara is Exabis e-portfolio een plugin voor Moodle. Het is als blok toe te voegen aan elke cursus. Zoals een echt portfolio behoort te zijn, ligt het eigenaarschap van het portfolio bij de lerende en niet bij de docent. Elke lerende heeft zijn eigen portfolio en kan hier zijn eigen bewijsstukken voor zijn/haar portfolio gaan bewaren en beheren. Die bewijsstukken kunnen documenten, weblinks en notities zijn. Een ingeleverde opdracht in Moodle kan ook worden toegevoegd aan je portfolio.

De lerende maakt zelf categorieën aan waarin de bewijsstukken opgeslagen worden. Net zoals in Mahara is Exabis gaan werken met ‘views’. Een view is een aantal bewijsstukken die voor een bepaalde doelgroep worden gepubliceerd. De doelgroep kan uiteraard opmerkingen plaatsen. Nieuw in deze versie is ook de publicatie van het portfolio in het SCORM-format en Exabis kan communiceren met een mobiele App.

Wil je Exabis zien werken, dan kan je ook hier dit e-portfolio uitproberen.