eTask, cursusformat met je cijfers in beeld

Ik denk dat een aantal docenten het nieuwe cursusformat eTask heel fijn vinden. Bovenin de cursuspagina staat namelijk het cijferoverzicht. Elke leerling ziet zijn of haar eigen cijfers staan. Tevens kan de docent ook nog bij elke item de grens aangeven bij welk beoordeling de activiteit voldoende is. Het cijferoverzicht geeft verder aan of een opdracht is ingeleverd (oranje), voldoende behaald (groen) of juist niet (rood). Minimale Moodle versie moet wel 2.4.4 of 2.5 zijn.

Moodle courseformat eTask

Ik denk dat ook minister Bussemaker dit wel een goed cursusformat vindt, maar het behalen van (goede) cijfers staat letterlijk bovenaan. Hopelijk komt er binnenkort ook een variant die vooral inzicht in het leerproces geeft…