Instructie Afwerken bijhouden in Moodle 2

Moodle 2 kent de functionaliteit om afgewerkte (cursus)activiteiten bij te houden. Dit is voor zowel de cursist als de leraar nuttig om de voortgang te volgen. Het levert de cursist een soort checklist naast de cursus activiteiten op waar te zien is welke onderdelen hij/zij moet voltooien en welke al gedaan zijn. Voor de leraar is er een rapport met een overzicht van de cursisten en hun voortgang.

Het instellen van “Afwerken bijhouden” gaat in een aantal stappen.

Stap 1: Siteniveau “Voltooid bijhouden inschakelen”

Sitebeheer – Geavanceerd – Afwerken bijhouden inschakelen

 

 

 

Stap 2: Cursusniveau

Cursusbeheer – Bewerk instellingen – Vordering Cursist – Ingeschakeld
(het extra vinkje is een erfenis uit de vorige versie van Moodle en hoeft niet ingeschakeld te worden)

 

 

 

Stap 3: Activiteit niveau

Per activiteit in de cursus is nu een instelling beschikbaar gekomen waar de leraar kan bepalen hoe de activiteit als voltooid aangeduid kan worden.

 

 

 

 

 

 

 

Er zijn 3 mogelijkheden:

 1. Voltooide activiteiten niet aanduiden
  Deze gebruik je wanneer de voltooiing van de activiteit niet bijgehouden hoeft te worden, bijvoorbeeld bij ‘Labels’ die in de cursus gebruikt worden voor aanvullende teksten of afbeeldingen.
 2. Student kan activiteit handmatig als voltooid markeren
  De student kan deze activiteit hiermee handmatig aanduiden als voltooid.
 3. Toon activiteit als voltooid als aan de voorwaarden voldaan is
  Per activiteit zijn ook instelling te doen waarbij Moodle bij zal houden wanneer een activiteit voltooid is.

Je kiest per activiteit voor 1, 2 of 3. Wanneer je bijvoorbeeld alles op 2 zet levert het de student al een handige checklist op waarbij eenvoudig te zien is waar hij/zij in de cursus is gebleven. Wanneer je optie 3 kiest zijn er wederom een aantal vinkjes per activiteit te zetten. Dit verschilt overigens per type activiteit. Hieronder een tweetal voorbeelden.

Bron

 

 

 

 

Forum

 

 

 

 

 

 

 

Bij een forum zijn deze instellingen al veel uitgebreider. Zo kan ingesteld worden dat de student minimaal een aantal discussies gestart heeft of een aantal antwoorden heeft gepost. Bekijk de instellingen per activiteit in je eigen cursus.

Cijfer vereist?

Bij activiteiten waarbij een cijfer kan worden gegeven vind je ook de instelling “Cijfer vereist”. De activiteit wordt dan als voltooid beschouwd zodra er een (willekeurig) cijfer is. Bij een test betekent dit dat de test afgerond en ingestuurd moet zijn. Moodle kent dan een cijfer toe op basis van de beantwoorde vragen. Wat dit cijfer is maakt voor de voltooiing van de activiteit niet uit.

Voltooien bijhouden (Completion tracking)

Dit is een instelling voor voltooiing van de volledige cursus. Op cursusniveau is tevens te bepalen wanneer de volledige cursus is voltooid.

Cursusbeheer – Voltooien bijhouden

In dit scherm kan onder andere worden bepaald:

 • of de student de volledige cursus als voltooid kan aanduiden
 • welke rol dit naast de student ook mag doen
 • welke cursusactiviteiten meegenomen moeten worden om te bepalen of de cursus is voltooid
 • dat de cursus is voltooid na een bepaald aantal dagen ingeschreven te zijn voor de cursus

Blokken

Moodle kent ook nog een tweetal blokken die je in combinatie met completion kunt inzetten.

 1. Status voltooien cursus
  In dit blok komen de activiteiten te staan die voltooid moeten worden door de cursist en hun status. Voor de leraar staat in dit blok een link naar een rapport waarin de status van alle studenten is te zien.
 2. Zelf voltooien
  Als is ingesteld dat de cursist de volledige cursus als voltooid mag aanduiden dient ook dit blok toegevoegd te worden.
  Het toont een link die nadat de student deze heeft aangeklikt de vraag stelt of de cursus inderdaad volledig is voltooid.

Instellingen geblokkeerd?

Wanneer er instellingen voor voltooiing zijn gedaan en er zijn studenten die daadwerkelijk activiteiten als voltooid aangeduid hebben, dan worden de instellingen geblokkeerd. Je kunt de spelregels voor voltooiing niet wijzigen tijdens het spel. Het kan wel zijn dat je tijdens een ontwerpfase als student je cursus checkt en zo dus activiteiten voltooid. Door te deblokkeren worden alle activiteiten die als voltooid waren aangeduid opnieuw als niet-voltooid gezet!

Verwerking voltooide activiteiten

De verwerking van de gehele voltooiing wordt geregeld in Moodle door het zogenaamde “Cron”-proces. Dit is een proces dat op serverniveau draait en op geregelde basis een aantal taken verwerkt. Het dus soms enige minuten duren voordat voltooiing is bijgewerkt.

Blijf op de hoogte

Vul je e-mailadres in en lees als eerste onze blogs over Moodle.

Voeg je bij 487 andere abonnees
Hand click
Nieuws en tips over Moodle

Ontvang van elke blog die wij schrijven een notificatie op je e-mailadres, zodat je goed op de hoogte blijft over Moodle.
Afmelden is altijd mogelijk.

Voeg je bij 487 andere abonnees