Moodle voor Vilans

Vilans is hét kenniscentrum voor langdurende zorg. Samen met het veld ontwikkelen de organisatie uit Utrecht vernieuwende en praktijkgerichte kennis. Zij versnellen en verdiepen de processen die nodig zijn om nieuwe kennis en goede voorbeelden met succes in de praktijk door te voeren. Het doel is om zo met elkaar de langdurende zorg efficiënt te houden, betaalbaar en van goede kwaliteit. Verbetering van de kwaliteit van leven van mensen die zorg en ondersteuning nodig hebben wil Vilans ook ondersteund hebben met e-learning.

En omdat Moodle steeds meer in de gezondheidszorg wordt gebruikt, heeft Vilans aan Avetica gevraagd om een implementatie van Moodle te realiseren inclusief trainingen en een strippenkaart voor extra Moodle consultancy.

Moodle Vilans