Module Booking

Veel Moodle cursussen zijn nog een mix van online en offline leeractiviteiten. Met de module Booking kan je de deelnemers laten inschrijven op een cursus met offline bijeenkomsten. De functionaliteit van Booking is onder andere:

  • maximum aantal deelnemers
  • werken met wachtlijsten
  • aanmelding perioden in te stellen
  • annuleringsysteem
  • bevestigingsnotificaties

Voor deze module moet echter wel betaald worden, ten minste als je geen advertenties wil hebben. Voor het bedrag van € 30,- is hij advertentievrij.