Minister Kamp wil e-portfolio voor alle werkenden

  • Moodle blog
  • >
  • Minister Kamp wil e-portfolio voor alle werkenden

In de brief aan de Tweede Kamer over het Vitaliteitspakket schetst minister Kamp (SZW) de visie van het kabinet op het vergroten van de arbeidsparticipatie en de duurzame inzetbaarheid van werkenden en de maatregelen die in dit kader getroffen worden. Een (e-)portfolio voor iedereen is éénn van de aanbevelingen. In de brief staat op blz. 15/16 het volgende hierover:

De arbeidsmarkt vraagt van werkenden om de waarde van hun ervaring zichtbaar te maken. Het is daarom wenselijk om mensen de beschikking over een elektronisch portfolio (e-Portfolio) te geven, waarin ze hun verworven ervaring kunnen bijwerken en dat een leven lang van hen zelf is. Zo‟n portfolio kan de stap naar erkenning van verworven competenties (Ervaringscertificaat) eenvoudiger
maken. E-Portfolio moet zich eerst in de praktijk bewijzen. Er moeten afspraken worden gemaakt over structuur, opbouw van de inhoud en de uitwisselbaarheid van het (e)portfolio. De ministeries van OCW en SZW en het UWV zetten hiertoe gezamenlijk in op pilots. Van belang is dat er begin 2012 een evaluatie ligt van de resultaten, op basis waarvan over invoering (via cao‟s, re-integratie UWV/gemeenten en onderwijs) van het e-Portfolio kan worden besloten.

Op LinkedIn ontstaat hierover ook een discussie, onder andere over de opzet, structuur en de uitwisselbaarheid.

Blijf op de hoogte

Vul je e-mailadres in en lees als eerste onze blogs over Moodle.

Voeg je bij 451 andere abonnees

Hand click
Nieuws en tips over Moodle

Ontvang van elke blog die wij schrijven een notificatie op je e-mailadres, zodat je goed op de hoogte blijft over Moodle.
Afmelden is altijd mogelijk.

Voeg je bij 451 andere abonnees