Leerstijlen en meervoudige intelligentie in profiel Mahara

 • Moodle blog
 • >
 • Leerstijlen en meervoudige intelligentie in profiel Mahara

De ‘My Learning’ plugin voor Mahara bestaat uit twee vragenlijsten die een beeld geven over jouw persoon als lerende.

De eerste vragenlijst geeft een beeld van jouw leerstijlen. Want iedereen leert het best op z’n eigen specifieke manier. In deze plugin is gewerkt met de leerstijlen die zijn gebaseerd op het Fleming’s VARK model. De afkorting VARK staat hierbij voor Visual Aural Read/Write Kinesthetic. In dit model zijn de leerstijlen te verdelen in auditieve en visuele voorkeuren:

 • Visuele (denken in afbeeldingen, diagrammen, hand-outs, etc.)
 • Auditieve (luisteren, discussiëren)
 • Lezen/Schrijven (zelf opschrijven na lezen)
 • Kinesthetic (beweging, gebaren maken, experimenteren, voelen)

De andere vragenlijst geeft inzicht in de mate waarop je scoort in de verschillende intelligenties. Waar wij meestal denken aan éénn intelligentie, namelijk de cognitie, heeft de Amerikaanse professor Howard Gardner acht intelligenties gedefinieerd, namelijk:

 1. Verbaal-Linguïstische intelligentie
  taal: poëzie, spelling, lezen, verhalen
 2. Logisch-Mathematische intelligentie
  logisch denken, cijfers, experimenteren
 3. Visueel-Ruimtelijke intelligentie
  tekenen, schilderen, architectuur, vormgeven
 4. Muzikaal-Ritmische intelligentie
  muziek luisteren, maken, componeren, herkennen
 5. Lichamelijk-Kinesthetische intelligentie
  lichamelijke inspanning, knutselen, toneel, dans
 6. Naturalistische intelligentie
  dieren, planten, verzamelen, ordenen, natuurverschijnselen
 7. Interpersoonlijke intelligentie
  zorgen voor mensen, vrienden, leiding geven
 8. Intrapersoonlijke intelligentie
  eigen gevoelens, dromen, alleen zijn, fantasieën

Lees meer over meervoudige intelligentie.

Na de installatie van de plugin in Mahara, heb je in jouw eigen profiel een extra tabblad, genaamd ‘My Learning’. Het gebruik is makkelijk. Vul de vragenlijst in en je krijgt in grafiekjes meer inzicht in jouw eigen leren.

 

Blijf op de hoogte

Vul je e-mailadres in en lees als eerste onze blogs over Moodle.

Voeg je bij 451 andere abonnees

Hand click
Nieuws en tips over Moodle

Ontvang van elke blog die wij schrijven een notificatie op je e-mailadres, zodat je goed op de hoogte blijft over Moodle.
Afmelden is altijd mogelijk.

Voeg je bij 451 andere abonnees