Moodle: de boor of het gat?

Wellicht kent u de volgende uitspraak van Perry Marshall:

No one who ever bought a drill wanted a drill. They wanted a hole.

Tomaz Lasic, Education Researcher bij Moodle, heeft deze uitspraak gebruikt als uitgangspunt bij onderstaande presentatie. Terecht wijst hij erop dat het gaat om de taak die uitgevoerd moet worden.