Blog

Toetreding bestuur Ned-Moove

29 januari 2010

Actueel

Op 27 januari jl. is Arnout Vree van Avetica toegetreden tot het bestuur van Ned-Moove. Hij heeft de functie van secretaris geaccepteerd en zal zich met de andere bestuursleden inzetten om de doelen van de Nederlandstalige Moodle gebruikersvereniging verder te realiseren. Deze doelen zijn: Het bevorderen van kennisdeling en samenwerking tussen de leden van de vereniging op het gebied van het gebruik van Moodle staat hierbij centraal. Door de open kennisuitwisseling binnen Ned-Moove hoeven leden het wiel niet opnieuw uit te vinden en profiteren ze van elkaars kennis en ervaring.

De komende drie jaar zal Arnout, naast de secretariële kant van de functie, ook meewerken aan het organiseren van de diverse seminars, zoals de jaarlijkse Moodlemoot.

Tags

 

Comments are closed.