Zoekstrategieën op internet

De CommonCraft heeft weer een nuttig filmpje gemaakt over zoekstrategieën op internet. In het filmpje gaan ze niet heel uitgebreid in over de verschillende zoekstrategieen. Dan zou het filmpje ook te lang worden. Maar het blijft een leuke manier van iets uitleggen.

Al jaren geleden heb ik op www.usetolearn.nl een cursus gemaakt, genaamd: Leren zoeken met Google. Want goed zoeken op internet, vind ik een basisvaardigheid, die vele niet goed beheersen. Leren zoeken op internet zou een onderdeel moeten zijn van het vak informatievaardigheid. Maar ja, welke school geeft dat vak?