Waarom Europeesche Verzekeringen voor Moodle van Avetica koos

  • Actueel
  • >
  • Waarom Europeesche Verzekeringen voor Moodle van Avetica koos

Europeesche Verzekeringen kwam in aanraking met e-learning door een pilotproject van het moederbedrijf, dat via het intranet van die organisatie liep. Na gedegen onderzoek trok de afdeling Opleidingen de conclusie dat E-learning een waardevolle aanvulling op de haar beschikbare hulpmiddelen bood.

Versneld door:
  1. een wettelijke eis van een systeem van permanente educatie
  2. de opleidingsverplichting naar relaties
  3. het besef dat ketenintegratie niet kan zonder kennisintegratie
  4. de eis van een grote relatie om op korte termijn digitaal lesmateriaal te leveren besloot Europeesche Verzekeringen over te gaan tot aanschaf van een eigen ELO en de ontwikkeling van eigen digitaal lesmateriaal.
In Avetica werd een partner gevonden die op al deze terreinen ondersteuning kon bieden. De keus voor Moodle als ELO is vooral gebaseerd op praktische gronden. Lage kosten, eenvoud en snel te realiseren.

Binnen 6 weken na de beslissing om met Avetica in zee te gaan konden de eerste studenten worden ingeschreven. Na 6 maanden stonden ruim 2.000 leerlingen geregistreerd en werden de eerste diploma's uitgereikt. Het 'Europeesche On Line College' staat als een huis en wordt gewaardeerd om haar efficiëntie en doeltreffendheid.
Goede communicatie, korte lijnen en heldere afspraken zijn voor een dergelijke snelle ontwikkeling en realisatie noodzakelijk. Avetica biedt deze faciliteiten en staat ons daarnaast met raad en daad bij in ons eigen E-leerproces.

Hans Ammerlaan
Coördinator Opleidingen
Europeesche Verzekeringen