Blog

Use to learn!

22 juni 2007

Actueel

Use to learn! is een initiatief om het gebruik van ICT als didactisch hulpmiddel te bevorderen. In deze elektronische leeromgeving willen we kennis delen. Use to learn! wil een bijdrage leveren aan het competenter maken van de leerkracht voor de klas, op het gebied van het didactisch inzetten van ICT.

Van techniek naar didactiek
De nadruk verschuift van techniek naar didactiek. Hoe kan de computer verantwoord ingezet worden in het leerproces. Welke didactische kennis en vaardigheden hebben leerkrachten, docenten en ICT-coördinatoren in het onderwijs nodig? Naar aanleiding van welke visie wordt er onderwijs gegeven en hoe kan ICT geïntegreerd worden in deze visie? De afgelopen jaren is er veel tijd en geld geïnvensteerd in het neerzetten van netwerken en het opleiden van leerkrachten, docenten en ICT-coördinatoren in het leren gebruiken van de computer, tekstverwerking, internetten, enz. Oftewel: learn to use! Deze kennis kan ook gedeeld worden!

Meewerken?
De toegang tot deze leeromgeving is gratis en dat willen we graag zo houden. Samen kunnen we kennis opbouwen en delen. Dit kunt u doen door te reageren op forums, maar als u nog meer meer ideeën en/of suggesties heeft of zelfs een cursus inhoudelijk wilt beheren, laat het ons dan weten via info@usetolearn.nl .

>>> www.usetolearn.nl >>>

 

Comments are closed.