Balans in e-learning

Ik ben bezig met onze nieuwe website. We krijgen een nieuwe lay-out en dan is het ook een mooi moment om teksten eens goed onder de loep te nemen. Ik twijfelde om onderstaand artikel op te nemen in de nieuwe site. Je kan wel heel veel op je site gaan neerkwakken, maar dat heeft ook geen zin. Bezoekers moeten niet ontmoedigd raken door de vele webpagina’s en menu-items. Vandaar dat ik hem hier maar plaats. Het is een eenvoudig artikel, maar nog steeds van kracht!

– – – – – – – – – –

Er zijn veel elementen die een rol spelen bij het integreren van e-learning in een organisatie. Welke zijn relevant en hoe zorgen we voor een balans. Dit artikel doet een aanzet om op deze vragen antwoorden te vinden.

Onmisbaar
De computer is onmisbaar geworden in elke organisatie omdat hij handelingen sneller en beter kan verrichten dan wij. Dus we kunnen effectiever en effienter werken door middel van de computer. Dus waarom ook niet de computer gebruiken tijdens het opleiden van mensen. Dit moet dan ook beter en goedkoper kunnen dan nu het geval is. Dit gebeurt al in beperkte mate, maar deze ontwikkeling verloopt trager dan men had verwacht. Waarom? Veel gehoorde argument is dat de computer nooit een docent kan vervangen. Klopt, een docent is een mens en een computer is een stom apparaat wat alleen maar doet waar hij opdracht toe krijgt. Daarnaast is leren ook een sociale bezigheid.

Hulpmiddel
De kracht van de computer komt pas tevoorschijn als hij op de juiste manier wordt ingezet, namelijk als hulpmiddel. Als we bij dit ICT-hulpmiddel ook nog het gebruik van internet optellen, komen we uit bij e learning; leren met behulp van internettechnologie.
Maar een leertraject zal (vrijwel) nooit geheel via de computer gevolgd kunnen worden. Er zullen meerdere methoden gebruikt moeten worden om de leerdoelen te kunnen behalen. Daarom spreken we ook van blended-learning, een mix van leermethoden, waaronder e learning.
De mate waarin e-learning ingezet kan worden hangt af van de doelstellingen van het leertraject en de didactische werkvormen. Veel theorie of juist veel praktijkoefeningen, veel videomateriaal of alleen maar teksten, veel meningvorming of juist niet, samenwerken of niet. Het is de docent die de leerlijnen uitzet en de werkvormen bepaald.

4 elementen
Bij het integreren van E-learning moeten de volgende elementen in balans zijn:

* Visie op leren
* Content
* Training & Begeleiding
* Techniek

Hieronder worden de elementen verder uitgewerkt.

Visie
Hoe kijkt uw organisatie tegen leren aan? Welke methoden worden gebruikt om medewerkers op te leiden? Hoe belangrijk is kennisontwikkeling in uw organisatie om meer klantenbinding op te bouwen? Welke organisatiedoelstellingen zijn er en welke leertrajecten zijn nodig om deze te bereiken? Aan welke doelgroep moet kennis overgedragen worden?
Antwoorden op deze vragen geven de richting aan hoe leerprocessen worden georganiseerd, welke middelen worden ingezet en welke plaats e learning krijgt. Uiteraard zal het management een duidelijke stempel hierin hebben en ook sturing hieraan moeten kunnen geven.

Content
Met content bedoelen we de leerinhoud, lesstof. Dus, teksten, afbeeldingen, video’s, opdrachten en toetsen zijn nodig. Dit is niets nieuws. Het enige verschil is dat bij e learning de content digitaal beschikbaar is. Wat blijft is dat de docent bepaalt hoe het wordt ingezet.
Een drempel bij de invoering van e learning is het beschikbaar zijn van voldoende digitale content. Er zijn gelukkig voldoende mogelijkheden. Veel documenten zijn al in Word-, of PDF-formaat en er zijn auteursprogramma’s waarmee, zonder technische kennis, digitale lessen mee gemaakt kunnen worden. Ook zijn programma’s waarmee digitale toetsen gemaakt kunnen worden.
Omdat content erg belangrijk is in een leertraject moet hieraan veel aandacht aan geschonken worden.

Training & begeleiding
Bij het implementeren van e-learning zal expliciet aandacht aan de cursisten besteed moeten worden. Zijn de computer-vaardigheden op voldoende peil, kan iedereen met de muis en het internet omgaan? Hoe werkt de e learningtoepassing precies? Dit zal vaak in een regulier leertraject aangeboden moeten worden. Uiteraard zijn dit eenmalige trainingen.
Ook voor docenten is het inzetten van ICT in het leerproces iets nieuws. De rol van docent verandert namelijk iets. Van een leidende rol in een reguliere les naar een meer begeleidende rol tijdens een traject met e learning. Een onderwijskundig ICT-adviseur kan docenten begeleiden bij het integreren van ICT in het leerproces en de veranderende rol van de docent.

Techniek
Over de techniek is het niet moeilijk om hele boekwerken aan te wijden. Allerlei verschillende afkortingen, internationale standaarden en getallen over de performance van de server en de internetverbinding vliegen over tafel. Niet-technische mensen geven vaak aan dat het over leren gaat en niet over de e van e learning. Gelijk hebben ze. Maar de techniek moet wel in orde zijn, anders valt er niets te leren.
De beste oplossing voor de techniek blijkt via een ASP-model te zijn. Het systeembeheer van de organisatie wordt niet belast met extra beheer, want er draait een webserver bij een hostingprovider en is altijd toegankelijk. De cursist hoeft alleen maar te zorgen voor een internetverbinding en een browser. Dit is in deze tijd (bijna) geen probleem meer.

Balans
Aan alle 4 de elementen moet in de juiste verhouding aandacht besteedt worden. Net zoals bij het maken van een soep. Niet teveel zout en vermicelli, voldoende water en lekker veel soepgroenten. De combinatie bepaalt de smaak van de soep.
Elke organisatie is anders en de leertrajecten verschillen van elkaar. Daarom is het verstandig om in een pilot de juiste balans te gaan vinden.

Blijf op de hoogte

Vul je e-mailadres in en lees als eerste onze blogs over Moodle.

Voeg je bij 490 andere abonnees
Hand click
Nieuws en tips over Moodle

Ontvang van elke blog die wij schrijven een notificatie op je e-mailadres, zodat je goed op de hoogte blijft over Moodle.
Afmelden is altijd mogelijk.

Voeg je bij 490 andere abonnees