Hyves en Second Life in het onderwijs

Afgelopen dinsdag ben ik op het VAL Congres 2007: “Leren in diversiteit” geweest in Amsterdam. Ik ging met name voor kennis en ervaringen van Hyves, YouTube en Second Life in het onderwijs. Ook wilde ik prof.dr. R.J. Simons (IVLOS Universiteit Utrecht) horen. ‘s Ochtends heb ik twee workshops gevolgd over Second Life in het onderwijs door Henk Burg (Helicon) en Hyves in het onderwijs door Indira Reynaert. Leuke workshops, gewoon ervaringen direct uit de praktijk met niet alleen succesverhalen, maar ook de strubbelingen en ervaringen van studenten.

Minder goed (beter gezegd: ronduit slecht) vond ik de workshop van de directeur van Citowoz. Dit was niet bedoeld om kennis en ervaringen uit te wisselen, maar zijn eigenlijke doel was het inwinnen van informatie van ons. Welke keuzen zouden wij maken als we een miljoen euro zouden krijgen. Ik kom naar een congres om kennis op te doen, niet om hem van marketinginformatie te voorzien.

Tenslotte vond ik het jammer dat prof. Simons maar een kwartier de tijd kreeg voor zijn verhaal. Die man had ik graag veel langer willen horen. Ik weet niet of ik over twee jaar weer naar dit congres wil…