Blog

Eindelijk focus op didactiek

27 december 2006

Actueel

De afgelopen jaren heeft het onderwijs zich vooral gericht op de technische kant van ICT. Nu het aantal computers in de scholen voldoende is, komt eindelijk de focus op de onderwijskundige kant van ICT. In het rapport Vier in Balans Monitor 2006 is te lezen dat de focus wordt verschoven naar de didactische kennis en vaardigheden van leraren. Hehe, eindelijk!

Deze stap had tuurlijk veel eerder genomen moeten worden. Overigens is het ICT-competent maken van leraren nog een lang traject, want de invloed van ICT op het onderwijs is groter dan menig leraar zal denken . . .

Met mijn website Use to learn! wil ik ook een bijdrage leveren voor het ICT-competent maken van leraren. Deze site is vrij toegankelijk.

Tags

 

Comments are closed.